Innovatieconferentie Logistiek

Over ons

Het kabinet heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is en waaraan de overheid samen met ondernemers en onderzoekers extra aandacht geeft. De Topsector Logistiek is een van die topsectoren.

De logistieke sector is van groot economisch belang voor Nederland en draagt maximaal bij aan de positie van vele sectoren in Nederland en hun internationale concurrentiepositie. Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen; technologische ontwikkelingen, demografische verschuivingen, mondiale economische transities, duurzaamheidsvraagstukken. De logistieke sector blijft innoveren om haar koppositie te behouden. NWO en TKI Dinalog zetten zich samen met de Topsector Logistiek, overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in op de financiering van onderzoeksprojecten en toepassingsprojecten die hieraan bijdragen.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.

TKI Dinalog is het topconsortium voor kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog heeft als doel op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek, de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten.


naar boven